Την Τετάρτη 11/11/2009 στις 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Ωρίωνα. Στην κύρια ομιλία της βραδιάς ο κ. Ευτύχης Παπαδοπετράκης, λέκτορας του τμήματος Μαθηματικών, θα αναπτύξει θέμα υπό τον τίτλο: “Για τη σφαιρικότητα της επιφάνειας του νερού που ηρεμεί. Από την Αστρονομία στην Υδροστατική”. Ακολουθεί περίληψη ομιλίας στο τέλος.

Στη συνέχεια, θα γίνει ενημέρωση για την επερχόμενη βροχή διαττόντων των Λεοντίδων στις 17/11.

 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ωρίωνα στο εργαστήριο αστρονομίας.

 

Περίληψη ομιλίας:

Στο έργο του Περί ουρανού [287b 4-14], ο Αριστοτέλης εκθέτει και αποδεικνύει μια πρόταση, ότι η επιφάνεια του νερού που ηρεμεί είναι σφαιρική με κέντρο αυτό της γης. Την πρόταση αυτή τη χρησιμοποιεί ως προκείμενη στην επιχειρηματολογία του για τη σφαιρικότητα του κόσμου. Ο Αρχιμήδης αξιωματικοποιόντας την υδροστατική με το έργο του Οχουμένων Α΄ παραθέτει μια εντελώς αυστηρή απόδειξη της ίδιας πρότασης. Ο Ch . Mugler σχολιάζοντας τη 2η πρόταση του Οχουμένων Α΄, αναφέρει πως η πρόταση αυτή έχει αποδειχθεί  από τον Αριστοτέλη έναν αιώνα πριν, αλλά υπολείπεται σε μαθηματική αυστηρότητα.
Αν και θα περίμενε κανείς ότι μετά την αυστηρή απόδειξη του Αρχιμήδη η Αριστοτέλεια θα έμενε στην αφάνεια, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η αρχαία αστρονομία μέχρι και το Σιμπλίκιο (6ος αι.) μένει προσκολλημένη, με εξαίρεση τον Στράβωνα, στην Αριστοτελική παράδοση. Η υδροστατική παράδοση που εγκαινιάζεται από τον Αρχιμήδη με το Οχουμένων θα ακολουθήσει την Αρχιμήδεια απόδειξη μέχρι και τον Ήρωνα ο οποίος, αποδεικνύοντας το αντίστροφο της παραπάνω πρότασης, θα ολοκληρώσει ουσιαστικά την απόδειξη αυτού που αργότερα ονομαστικέ «αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων».