Το διήμερο 5 και 6 Μαΐου η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας “Ωρίων” θα διοργανώσει στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών σεμινάριο υπό τον τίτλο «Παρατηρώντας το σύμπαν με οδηγό τον Ωρίωνα». Το σεμινάριο θα παρέχει όλες τις βασικές γνώσεις για τον ουρανό, τα ουράνια αντικείμενα και την παρατήρηση. Ακολουθεί το πρόγραμμα του σεμιναρίου:

Τετάρτη 5 Μαΐου

17:30 Ηλιακή παρατήρηση

18:00-19:00 “Η θέση μας στο σύμπαν” – Ζαφειρόπουλος Βασίλειος

19:00-20:00 “Ουρανογραφία και αστρονομικά προγράμματα“- Νεράτζης Δημήτριος

20:00-21:00 “Θεμελιώδη αστρονομικά μεγέθη” – Αντωνόπουλος Παναγιώτης

Ακολουθεί νυχτερινή παρατήρηση του ουρανού

————————————————————————

Πέμπτη 6 Μαΐου

17:30 Ηλιακή παρατήρηση

18:00-19:00 “Εισαγωγή στην παρατήρηση και στον αστρονομικό εξοπλισμό” – Στεργίου Θεόφιλος

19:00-20:00 “Εισαγωγή στην αστροφωτογράφιση” – Χασιώτης Ηλίας

20:00-21:00 “Η ερασιτεχνική αστρονομία ως επιστημονική δραστηριότητα” – Καλαμιώτης Σταμάτης

Ακολουθεί νυχτερινή παρατήρηση του ουρανού