Η δανειστική βιβλιοθήκη του Ωρίωνα περιέχει Βιβλία, Περιοδικά και CD/DVD αστρονομικού περιεχομένου αλλά και γενικότερα θεμάτων που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες. Ο πλήρης κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας:

  • Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη της εταιρείας.
  • Τα μέλη μπορούν να δανειστούν ταυτόχρονα μέχρι δύο περιοδικά ή βιβλία ή cd/dvd ή συνδυασμό αυτών, με περιθώριο επιστροφής δύο εβδομάδων.
  • Δανεισμοί και επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων της Εταιρείας
  • Τα περιοδικά, βιβλία και οι οπτικοί δίσκοι πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία δανείστηκαν.

Χορηγίες-Δωρεές

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Λυμπερόπουλο, ιδρυτικό μέλος του Ωρίωνα, ο οποίος μας δώρισε την συλλογή του από περιοδικά, τα οποία χρησίμευσαν σαν βάση για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης μας.

Ακόμη, ευχαριστούμε όλους τους οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, αστρονομικούς συλλόγους και μέλη του Ωρίωνα, οι οποίοι χορήγησαν ή δώρισαν στον Ωρίωνα μέρος του σημερινού υλικού της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Κατάλογος όλων των δωρεών και χορηγιών βρίσκεται εδώ.

Όποιο μέλος ή φίλος του Ωρίωνα θα ήθελε να συνδράμει στην προσπάθεια ανάπτυξης της βιβλιοθήκης με τη δωρεά υλικού, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τις υπεύθυνες στη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων ή να αποστείλει μήνυμα εδώ.