12° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2024-2026)

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Βάιος Καραστάθης
Γραμματέας: Αργύρης Δρίβας
Ταμίας: Γιώργος Παναγιώτου
Μέλος: Άγγελος Δαλαβούρας

11° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2022-2024)

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Αργύρης Δρίβας
Γραμματέας: Διονύσης Γάκης
Ταμίας: Νίκος Τσούλος
Μέλος – Υπεύθυνος εξορμήσεων: Γιώργος Παναγιώτου

10° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2020-2022)

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτης
Γραμματέας: Γιώργος Παναγιώτου
Ταμίας: Βάιος Καραστάθης
Μέλος: Αργύρης Δρίβας

9° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2017-2019)

Πρόεδρος: Παπαλάμπρου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Βερεκέτης Αλέξανδρος
Γραμματέας: Σπύρος Αντωνόπουλος
Ταμίας: Μπαλή Νάντια
Μέλος: Στεργίου Θεόφιλος

8° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2015-2017)

Πρόεδρος: Παπαλάμπρου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Θεόφιλος
Γραμματέας: Δημόπουλος Γιώργος
Ταμίας: Μπαλή Νάντια
Μέλος: Σπύρος Αντωνόπουλος

7° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2013-2015)

Πρόεδρος: Παπαλάμπρου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Θεόφιλος
Γραμματέας: Δημόπουλος Γιώργος
Ταμίας: Μπαλή Νάντια
Μέλος: Αρμάος Βασίλης

6° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2011-2013)

Πρόεδρος: Παπαλάμπρου Ανδρέας (11/2012-12/2013)
Ζαφειρόπουλος Βασίλειος (11/2011-11/2012)

Αντιπρόεδρος: Ζαφειρόπουλος Βασίλειος (11/2012-12/2013)
Παπαλάμπρου Ανδρέας (11/2011-11/2012)

Γραμματέας: Μπαλή Νάντια
Ταμίας: Σπυράτος Πέτρος
Μέλος: Στεργίου Θεόφιλος

5° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2009-2011)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ιωακείμ Χρυσόπουλος
Γραμματέας: Νάντια Μπαλή
Ταμίας: Ευγενία Αλεξανδρή
Μέλος:  Αλέξιος Ματθαίου

4° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2007-2009)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αλέξιος Ματθαίου
Γραμματέας: Μαρία-Διονυσία-Ταϋγέτη Νιφαδοπούλου (2007-2008), Ιωακείμ Χρυσόπουλος (2008-2009)
Ταμίας: Αθανάσιος Κουλουμβάκος
Μέλος: Ιωακείμ Χρυσόπουλος (2007-2008), Ιωάννης Λιοδάκης (2008-2009)

3° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2005-2007)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Aντιπρόεδρος: Κυριάκος Πανίτσας
Γραμματέας: Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Ταμίας: Νικόλαος Νικολουδάκης
Μέλος: Αθανάσιος Κουλουμβάκος

2° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2004-2005)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Βασιλόπουλος
Γραμματέας: Κωνσταντίνος- Νεκτάριος Γουργουλιάτος
Ταμίας: Γεώργιος Λυμπερόπουλος
Μέλος: Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος

1° Διοικητικό Συμβούλιο Ωρίωνα (Περίοδος 2001-2004)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λυμπερόπουλος
Γραμματέας: Κωνσταντίνος- Νεκτάριος Γουργουλιάτος
Ταμίας: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Μέλος: Χαράλαμπος Σταυλιώτης

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (2001)

Πρόεδρος: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος
Μέλος: Κωνσταντίνος- Νεκτάριος Γουργουλιάτος
Μέλος: Ανδρέας Παπαλάμπρου