Κυκλοφόρησε μόλις το 23ο τεύχος του εντύπου του Ωρίωνα. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ:

https://www.orionas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=85