Το Δ.Σ του Ωρίωνα σε κάποιο από τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια αποφάσισε τα εξής:

1. Δημιουργία forum για τα μέλη του.
2. Θέσπιση συναντήσεων μελών.

Δημιουργία forum

Το Δ.Σ του Ωρίωνα θεωρώντας ότι η επικοινωνία των μελών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διατήρηση του δημοκρατικού και ανοιχτού χαρακτήρα του Συλλόγου αποφάσισε τη δημιουργία forum στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη.

Οι Όροι Χρήσης του Forum είναι οι εξής:

* Θα βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ωρίωνα, www.orionas.gr, σε σχετικό σύνδεσμο (π.χ. www.orionas.gr/forum)
* Πρόσβαση στο Forum θα έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Ωρίωνα. Όποιος εγγράφεται, θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά και το όνομά του και όταν επιβεβαιώνεται από Administrator & Γραμματέα ότι είναι μέλος μας θα του στέλνεται ειδοποίηση με email ότι ο λογαριασμός του ενεργοποιήθηκε.
* Προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών συζητήσεων για όλα τα μέλη καθώς και κρυφών-κλειδωμένων συζητήσεων μόνο για τα μέλη του Δ.Σ.-Ε.Ε. Οι συζητήσεις των ομάδων του Συλλόγου (παρατηρησιακή ομάδα, εντύπου κλπ.) θα είναι ανοιχτές.
* Ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. και ένα μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής θα έχουν ρόλο συντονιστών.
* Όλα τα μέλη είναι ισότιμα, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται ξεκάθαρα από το καταστατικό όπως π.χ. το δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

Συναντήσεις μελών

Το Δ.Σ του Ωρίωνα αποφάσισε τη θέσπιση πλαισίου για τις μελλοντικές συναντήσεις (εκτός των Γενικών Συνελεύσεων) όλων των μελών του συλλόγου τα οποία το επιθυμούν, ώστε να εδραιωθεί με τον σωστό τρόπο ο συλλογικός και ανοιχτός χαρακτήρας του Ωρίωνα. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι να ακούει το ΔΣ τις προτάσεις και τις ιδέες των μελών, να γίνεται συζήτηση για τα θέματα του συλλόγου και τη γνωριμία μεταξύ των μελών.

Τις συναντήσεις τις συγκαλεί το ΔΣ και πρέπει να είναι πάντα παρόντα μέλη του.

Παρόντα στις συναντήσεις μπορούν να είναι όσα μέλη (και μόνο μέλη) του Ωρίωνα το επιθυμούν.

Οι ανακοινώσεις των συναντήσεων θα γίνονται πάντα στην επίσημη mailing list του Ωρίωνα, καθώς και στις προγραμματισμένες συναντήσεις του Συλλόγου.

Συναντήσεις μπορούν να συγκαλούνται πρώτον, από το ΔΣ όταν συντρέχουν λόγοι (πχ η οργάνωση εκδηλώσεων ή αν το ΔΣ επιζητεί την ευρύτερη άποψη/συγκατάθεση των μελών για κάποιο θέμα), δεύτερον, από το ΔΣ όταν προταθεί από μέλη, με συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, σε εκδήλωση/συνάντηση του Ωρίωνα ή στο forum μελών του συλλόγου. Ακόμη, κάθε Τετάρτη μετά την εβδομαδιαία ομιλία τα μέλη θα μπορούν να εκθέτουν στο ΔΣ τις απόψεις και ιδέες τους για εκδηλώσεις του Ωρίωνα, την λειτουργία του συλλόγου κλπ.

Για την σωστή θεσμικά, μέσω καταστατικού, λήψη των αποφάσεων, οι αποφάσεις του ΔΣ δεν θα λαμβάνονται μπροστά στα υπόλοιπα μέλη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αλλά σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις ΔΣ, άλλη ημέρα ή μετά το πέρας των συναντήσεων.