Μπορείτε να τις κατεβάσετε από την σελίδα του σεμιναρίου.