Αγαπητοί φίλοι και αγαπητά μέλη του Ωρίωνα,

Το Σάββατο 12/12/2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε η εξής κατανομή θέσεων:

Πρόεδρος: Ζαφειρόπουλος Βασίλειος      
Αντιπρόεδρος: Χρυσόπουλος Ιωακείμ
Γραμματέας: Μπαλή Νάντια
Ταμίας: Αλεξανδρή Ευγενία
Μέλος: Ματθαίου Αλέξης

Επιπροσθέτως, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέχθηκε ο Λιοδάκης
Γιάννης.

Με τιμή,
Το Δ.Σ.