Την Τετάρτη 3/11, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση μελών εξ’ αναβολής λόγω της μη επαρκούς παρουσίας μελών την προηγούμενη Τετάρτη. Η Γενική Συνέλευση, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για το σύλλογο και η παρουσία των μελών κρίνεται άκρως απαραίτητη. Σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως απαρτίας, γι’ αυτό τονίζουμε πως η παρουσία σας είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την εγκυρότητα των αποφάσεων όσο και για πλουραλισμό απόψεων. Το πρόγραμμα της Γενικής συνέλευσης είναι το ακόλουθο: 20:15 Έναρξη της διαδικασίας 20:15- 20:45 Παρουσιάσεις των Οικονομικών θεμάτων του συλλόγου καθώς επίσης και των Δράσεων κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου- Οκτωβρίου. 20:45- 21:00 Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 21:00 Με την ακόλουθη σειρά θα συζητηθούν τα θέματα: – Ορισμός επιτροπής για την πρόταση αλλαγών στο καταστατικού. – Ιδέες και προτάσεις από τα μέλη μας για δράσεις στο 2011, σχετικά με τον εορτασμό των 10 χρόνων προσφοράς του “Ωρίωνα”. Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από τα μέλη Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: “Εργαστήριο Αστρονομίας”.