Την Τετάρτη 27/10, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών. Η συμμετοχή των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και εκείνων που θα ήθελαν να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους κρίνεται άκρως απαραίτητη.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης είναι το ακόλουθο:

20:15 Έναρξη της διαδικασίας

20:15- 20:45 Παρουσιάσεις των Οικονομικών θεμάτων του συλλόγου καθώς επίσης και των Δράσεων κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου- Οκτωβρίου.

20:45 Με την ακόλουθη σειρά θα συζητηθούν τα θέματα:

– Ορισμός επιτροπής για την πρόταση αλλαγών στο καταστατικού.

– Ιδέες και προτάσεις από τα μέλη μας για δράσεις στο 2011, σχετικά με τον εορτασμό των 10 χρόνων προσφοράς του “Ωρίωνα”.

-Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από τα μέλη

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων, όπως προβλέπει το καταστατικό, θα προβληθεί ντοκιμαντέρ του National Geographic και η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 3/11. Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: “Εργαστήριο Αστρονομίας”.