Την Τετάρτη στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 20:15, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση του «Ωρίωνα». Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κ. Ευτύχης Παπαδοπετράκης, λέκτορας στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομιλία του φέρει τον τίτλο: » Ο Αρχιμήδης ως συνεχιστής του έργου του Ευκλείδη & συνέπειες στην αστρονομία». Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: «Εργαστήριο Αστρονομίας».