Την Τετάρτη 30 Μαΐου και ώρα 20:15 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Ωρίωνα. Όλα τα μέλη μας παρακαλούνται να παρευρεθούν στη συνέλευση. Τονίζουμε,  σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, ότι  δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα  ταμειακώς εντάξει μέλη του «Ωρίωνα», οι μη εγγεγραμμένοι φίλοι μας ή όσοι δεν είναι ταμειακώς εντάξει δε μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει, μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν την έναρξη της συνέλευσης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο καταστατικό του συλλόγου: https://www.orionas.gr/about/constitution.html
Χώρος της συνέλευσης είναι το Εργαστήριο Αστρονομίας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Κτίριο Β, γνωστό επίσης και ως Κτίριο μηχανικών Η/Υ, βρίσκεται όπισθεν της πρυτανείας και εμφανίζεται κεντρικά στον εξής χάρτη:
http://g.co/maps/ntkdq
Για να φτάσετε στο εργαστήριο αστρονομίας μπορείτε να μπείτε από την κεντρική είσοδο και να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα στο αριστερό μέρος του κτιρίου για να φτάσετε στον δεύτερο όροφο. Η είσοδος του εργαστηρίου βρίσκεται στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.