Η δεύτερη φάση του 20ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού αστρονομίας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου θα διεξαχθεί το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9 π.μ. Αναλυτικές πληροφορίες, την πλήρη προκήρυξη με τις οδηγίες και παλαιά θέματα μπορεί να βρει κανείς στο site http://www.astronomos.gr/ Στη φάση αυτή, που αποτελεί την κύρια φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου, είτε έλαβαν μέρος στην πρώτη φάση είτε όχι. Οι μαθητές πρέπει να καταθέσουν άμεσα δηλώσεις συμμετοχής στους διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων τους ώστε να γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός σε κάθε περιοχή με ευθύνη της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο «Ωρίων» προτίθεται να διοργανώσει σύντομο βοηθητικό μάθημα για απορίες και γενικές οδηγίες για τους μαθητές της περιοχής μας που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, εφόσον προκύψει αρκετό ενδιαφέρον. Ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να στείλουν e-mail στον Ωρίωνα έως και τη Δευτέρα 2/2.