Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση του “Ωρίωνα”. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κ.Πάνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομιλία που θα πραγματοποιηθεί φέρει τον τίτλο: “Η Εντροπία το Βέλος του Χρόνου και το Σύμπαν”. Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: “Εργαστήριο Αστρονομίας”.