Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση μας. Η εκδήλωση αυτή, θα περιλαμβάνει ομιλία με τίτλο: “Κβαντική Φυσική και Στοχαστικές Διαδικασίες” με ομιλητή τον Τζέμο Θανάση, Φυσικό (B.Sc, M.Sc.) και Διδακτορικό Φοιτητή στη Θεωρητική Φυσική, του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης παρατίθενται τα περιεχόμενα της ομιλίας:

1) Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες και στην έννοια του θορύβου.

2) Λευκός και έγχρωμος θόρυβος- Μαρκοβιανή και μη Μαρκοβιανή εξέλιξη φυσικών συστημάτων.

3) Στοχαστικός έλεγχος κβαντικών συστημάτων-Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.

4) Στοχαστικός συντονισμός.

5) Υπολογιστικά πακέτα Μαθηματικών. (Maple, Mathematica, Matlab)

Σημειώνουμε ότι θα περιέχει ελάχιστο μαθηματικό φορτίο και η προσέγγιση θα είναι καθαρά εννοιολογική.

Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: “Εργαστήριο Αστρονομίας”.

Ακολουθεί, συνοπτικά, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου:

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο: ” Eντροπία και η σχέση της με το σύμπαν”. Ομιλητής: Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο: “Ισότοπα, οι ιχνηλάτες των κοσμοχημικών διεργασιών του Σύμπαντος.” Ομιλητής: Μεγαλοβασίλης Παύλος, Γεωλόγος & Γεωχημικός MSc.