Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 στις 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση μας. Ομιλητής θα είναι ο κ. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος του “Ωρίωνα” και Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομιλία θα φέρει τον τίτλο: “Ταξίδι στους αστερισμούς με πλοηγό τον “Ωρίωνα””, θα είναι ένα πραγματικό ταξίδι ουρανογραφίας για να γνωρίσουμε το χειμερινό νυχτερινό ουρανό ξεκινώντας από τον μεγάλο κυνηγό “Ωρίωνα”. Στο χώρο θα έχει στηθεί τηλεσκόπιο για να παρατηρήσουμε ορισμένους ενδιαφέροντες αστρονομικούς στόχους, βέβαια αν ο καιρός το επιτρέψει. Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι το κτίριο Β’, πίσω από την Πρυτανεία, όροφος δεύτερος και όνομα αίθουσας: “Εργαστήριο Αστρονομίας”.