Δυστυχώς, λόγω απόσυρσης συμμετοχής από πολλούς ενδιαφερομένους δεν είναι τελικά δυνατό να μισθωθεί λεωφορείο με λογική τιμή.