Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011 η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας “Ωρίων” θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου με σκοπό την παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου, η οποία θα είναι ορατή από την Πάτρα, με διάρκεια περίπου 3 ωρών, από τις 8:57 μέχρι τις 11:58, καθώς το μέγιστο της έκλειψης θα πραγματοποιηθεί στις 10:23. Θα είναι μια αρκετά καλή, από πλευράς παρατήρησης, μερική έκλειψη ηλίου, αφού θα καλυφθεί κάτι λιγότερο του 60% του δίσκου του ηλίου κατά τη μέγιστη φάση. Η παρατηρησιακή ομάδα του “Ωρίωνα”, θα βρίσκεται εκεί με τηλεσκόπια εφοδιασμένα με τα κατάλληλα φίλτρα, ικανά για παρατήρηση της μερικής έκλειψης, καθώς επίσης και με ειδικά γυαλάκια για την ασφαλή παρατήρηση του φαινομένου χωρίς τηλεσκόπια.

Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Γεωργίου στις 9:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκλειψη μπορείτε να απευθυνθείτε στους ακόλουθους ιστοτόπους:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2011.html#SE2011Jan04P

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=13237