Την Παρασκευή 15/2/2013 ο αστεροειδής 2012 DA14 θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη, σε απόσταση περίπου 27.700 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτό, επισημαίνεται πως η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από την τροχιά των γεωστατικών δορυφόρων και περίπου το 1/13 της απόστασης Γη-Σελήνη. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο θα είναι ορατό με κιάλια ή τηλεσκόπιο. Για οδηγίες συμβουλευτείτε τα εξής link:

Ερωταποκρίσεις για τον 2012 DA14

Χάρτης πορείας για την περιοχή της Πάτρας

Λεπτομερείς χάρτες

21:30

21:50

22:10

22:30

22:50

23:10

23:24