Την Τετάρτη 30/1/2013 δε θα γίνει εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο λόγω της αργίας των Τριών Ιεραρχών.