Την Τετάρτη 5/12 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Ωρίωνα στην έδρα του συλλόγου στο Εργαστήριο Αστρονομίας. Όλα τα μέλη μας παρακαλούνται να παρευρεθούν στη συνέλευση. Τονίζουμε, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του «Ωρίωνα». Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει, μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν την έναρξη της συνέλευσης. Για την αποφυγή άσκοπης αναμονής αυτή τη φορά, παρακαλούμε η προσέλευση να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 19:15 ώστε να διαπιστωθεί τότε η ύπαρξη ή μη της απαρτίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο καταστατικό του συλλόγου: https://www.orionas.gr/about/constitution.html