Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι του Ωρίωνα,

Την Τετάρτη 17/02/2010 στις 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του

Ωρίωνα. Ακολουθεί περίληψη του προγράμματος:

Ομιλία με τίτλο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
.
 
Ομιλητής: Δρ.Παύλος Μεγαλοβασίλης Γεωλόγος & Γεωχημικός MSc.
 
 
Παρατίθεται περίληψη της ομιλίας:
 
Από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος η φυσική, τα μαθηματικά και η
χημεία καθόρισαν ουσιαστικά τη δομή του και όλα τα γαλαξιακά και ηλιακά
συστήματα με τις ιδιαιτερότητες τους. Έχει διαπιστωθεί γενικά (και στο δικό
μας ηλιακό σύστημα), ότι οι πλανήτες διαφέρουν από τα άστρα ως προς τη
σύσταση αλλά επιπλέον και οι ίδιοι οι πλανήτες φαίνεται να έχουν όλοι σχεδόν
διαφορετική σύσταση και μεταξύ τους. Ο σχηματισμός των πλανητών που
διαφέρει από των άστρων, φαίνεται να ακολουθεί πιο περιστασιακά γεγονότα
π
ου έχουν άμεση συσχέτιση με την ιστορία του εσωτερικού Νεφελώματος και
τις κοσμικές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων σε αυτό. Πως παράγονται
λοιπόν οι πλανητικοί φλοιοί στους στερεούς πλανήτες; Γιατί στη Σελήνη
φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες φλοιού; Από τι αποτελείται ο πλανητικός
φλοιός του Ερμή; Πως συνδυάζονται τα ευρήματα από τα πετρώματα στην
επιφάνεια του Άρη; Η δομή του φλοιού της Γης συναντάται και αλλού; Αυτά είναι
μερικά από τα βασικά ερωτήματα στην γεωχημική εξερεύνηση του Ηλιακού μας
συστήματος. 
 

Χώρος της εκδήλωσης είναι το Εργαστήριο Αστρονομίας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών, όπισθεν της πρυτανείας.

Με τιμή,

Το ΔΣ.

www.orionas.gr