Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι του Ωρίωνα,

Την Τετάρτη 20/1/2010 στις 20:15 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Ωρίωνα. Ακολουθεί περίληψη του προγράμματος:

1. Ομιλία με τίτλο: “Παρατήρηση του πλανήτη Άρη και αρχές πλανητικής παρατήρησης” με αφορμή την αντίθεση του Άρη που έχουμε στα τέλη Ιανουαρίου. Η ομιλία θα κάνει μια εισαγωγή στις μεθόδους πλανητικής παρατήρησης και ειδικότερα για τον πλανήτη Άρη η αποτελεσματική παρατήρηση του οποίου είναι δυνατή μόνο κοντά στις αντιθέσεις του.

Ομιλητής: Παπαλάμπρου Ανδρέας, μέλος Ωρίωνα.

2. Θα ακολουθήσει Συνάντηση Μελών, για όλα τα τρέχοντα ζητήματα του συλλόγου, καθώς επίσης, για την ανάδειξη υπεύθυνων: εντύπου, βιβλιοθήκης, εξοπλισμού και παρατήρησης. Όποιο από τα μέλη μας ενδιαφέρεται να στελεχώσει κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω ομάδες, παρακαλείται να το γνωστοποιήσει στο σύλλογο, στη συνάντηση της Τετάρτης. Σχετικά με τις ομάδες και το ρόλο τους θα υπάρξει μια σύντομη ενημέρωση από τη γραμματέα του συλλόγου.

Χώρος της εκδήλωσης είναι το Εργαστήριο Αστρονομίας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών, όπισθεν της πρυτανείας.

Με τιμή,

Το ΔΣ.

www.orionas.gr