Το πρόγραμμα της εταιρείας μας για την Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 έχει ως εξής:

Ομιλία από τον κ. Αντωνόπουλο Παναγιώτη, μέλος του Ωρίωνα και φοιτητή του τμήματος Φυσικής, με θέμα: «Μεσοαστρική Ύλη».

Η παρουσίαση θα πραγματευτεί τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών ύλης (περιοχές ουδετέρου και ιονισμένου υδρογόνου, μεσοαστρική σκόνη, οριακά νέφη, αστρικά υπολείμματα) που βρίσκονται μεταξύ των αστέρων, καθώς και την θεμελιώδη σημασία τους για τη δημιουργία της ζωής στο Σύμπαν.
 

Η εκδήλωση αρχίζει στις 8:15 ενώ εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα γίνει και αστρονομική παρατήρηση με τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Χώρος διεξαγωγής είναι η έδρα του συλλόγου στο εργαστήριο αστρονομίας.