Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ωρίωνα,

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2009 διεξήχθη, όπως ήταν προγραμματισμένο, η Γενική Συνέλευση με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Ωρίωνα, για την περίοδο 2009-2011. Ψήφισαν 31 μέλη της Εταιρείας.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

1. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, 27 ψήφους
2. Μπαλή Κωνσταντίνα, 25 ψήφους
3. Αλεξανδρή Ευγενία, 24 ψήφους
4. Ματθαίου Αλέξιος, 18 ψήφους
5. Χρυσόπουλος Ιωακείμ, 17 ψήφους
6. Σβόλης Κωνσταντίνος, 8 ψήφους

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι πέντε πρώτοι εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο επόμενος ως αναπληρωματικό μέλος.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:

1. Μπακώσης Μιχαήλ, 29 ψήφους
2. Στεφανόπουλος Κυριάκος, 26 ψήφους
3. Λιοδάκης Ιωάννης, 24 ψήφους

Και οι τρεις εκλέγονται ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Στην πρώτη του συνεδρίαση και το αργότερο σε επτά (7) ημέρες απ’ την εκλογή του, το ΔΣ θα εκλέξει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλέξει τον Πρόεδρο της.

Με τιμή,
Η Εφορευτική Επιτροπή,

Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Καλαμιώτης Σταμάτης
Παπαλάμπρου Ανδρέας