Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» διοργανώνει σεμινάρια αστρονομίας και αστροφωτογραφίας στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 2 και 9 Μαΐου και ώρα 19:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλο το κοινό. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Μέρος Α: Τετάρτη 2 Μαΐου: Εισαγωγή στην αστρονομία και στην αστρονομική παρατήρηση για αρχαρίους
Τοποθεσία: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα Ι-10.

19:00: Έναρξη Σεμιναρίου
21:30: Πρακτική εξάσκηση και αστροπαρατήρηση

Στο πρώτο αυτό σεμινάριο θα γίνει μια εισαγωγή στην αστρονομία καθώς και στην αστρονομική παρατήρηση με τηλεσκόπια. Θέματα που θα καλύψει το σεμινάριο είναι: βασικές αστρονομικές έννοιες, νυχτερινός ουρανός, αναγνώριση ουράνιων αντικειμένων, εύρεση αντικειμένων, χρήση κιαλιών, τηλεσκοπίων, χαρτών του ουρανού, αστρονομικού λογισμικού και πολλά άλλα. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα γίνει παρατήρηση με τα τηλεσκόπια του «Ωρίωνα» και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν στην πράξη όσα άκουσαν στο σεμινάριο.

Εισηγητές: Θεόφιλος Στεργίου και Ανδρέας Παπαλάμπρου

Μέρος Β: Τετάρτη 9 Μαΐου: Εισαγωγή στην αστροφωτογραφία
Τοποθεσία: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα ΙΙ-8.

19:00: Έναρξη Σεμιναρίου
21:30: Πρακτική εξάσκηση και αστροπαρατήρηση

Στο δεύτερο αυτό σεμινάριο θα γίνει μια εισαγωγή στη φωτογράφηση των ουράνιων αντικειμένων, θα αναφερθούν οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων αστροφωτογραφίας για ουράνια αντικείμενα όπως νεφελώματα, γαλαξίες, αλλά και αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος, ο απαραίτητος εξοπλισμός και η χρήση του καθώς και ο τρόπος ψηφιακής επεξεργασία των φωτογραφιών.

Εισηγητές: Άγγελος Κεχαγιάς και Αντώνης Φαρμακόπουλος

Σε όσους παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα δοθεί και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.