Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη ομιλία του Ωρίωνα. Το θέμα της βραδιάς είναι: “Κβαντικός Εναγκαλισμός”. Το θέμα θα αναπτύξει ο κ. Παναγιώτης Κουνάβης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Γενικού Τμήματος.

 

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8:15 ενώ εφόσον ο καιρός το επιτρέψει θα γίνει και αστρονομική παρατήρηση με τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Χώρος διεξαγωγής είναι η έδρα του συλλόγου στο εργαστήριο αστρονομίας