Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία με τίτλο «Η γένεση του δορυφόρου μας και η επίδρασή του στην εξέλιξη της Γης και της ζωής» με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Βερεκέτη, Βιολόγο. Η ομιλία προσπαθεί να προσεγγίσει την στενή σχέση της Σελήνης με τη δημιουργία και την εξέλιξη της ζωής και του πλανήτη μας, καθώς και τις επιδράσεις της στους ζωντανούς οργανισμούς και τον άνθρωπο. Η ομιλία έγινε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στις 20:30, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ωρίωνα.

 

Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση

Διαφάνειες παρουσίασης