Παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου με ειδικά ασφαλή τηλεσκόπια και ηλιακά φίλτρα από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας “Ωρίων”.

 Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη με κάλυψη του ηλιακού δίσκου που θα κυμανθεί από το μισό της ηλιακής διαμέτρου στη βόρεια Ελλάδα (περίπου 40% κάλυψη του ηλιακού δίσκου) έως αρκετά κάτω της μισής ηλιακής διαμέτρου στη νότια Ελλάδα. Αντίστοιχα και η διάρκεια της έκλειψης θα είναι μικρότερη για τη νότιο Ελλάδα (περίπου δύο ώρες στην Κρήτη) και μεγαλύτερη έως και 20 λεπτά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Κεντρική εκδήλωση: Πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας.

Δεύτερη εκδήλωση: Πάρκο της Ειρήνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το φαινόμενο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 20 Μαρτίου από 10:35 έως 12:47.

Προσοχή το φαινόμενο δεν πρέπει να παρατηρηθεί χωρίς ειδικά ηλιακά φίλτρα!

 

Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες και δωρεάν για όλο το κοινό!