Ο «Ωρίων» προσκαλεί το κοινό στις εξής προγραμματισμένες θερινές αστροβραδιές:

Τρίτη 19/8 στο Ευπάλιο Δωρίδος
Τετάρτη 20/8 στον Παλαιόπυργο Ναυπακτίας

Ώρα έναρξης και των δύο εκδηλώσεων στις 21:00. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.