Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Ωρίωνα για τη  νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Στη συνάντηση αυτή θα γίνει απολογισμός και  ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε αλλά και των πρόσφατων δραστηριοτήτων  του συλλόγου όπως η συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής  Αστρονομίας.

Η συνάντηση θα αρχίσει στις 20:15, στο εργαστήριο αστρονομίας που  βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών (όπισθεν  της Πρυτανείας).