Στη Γενική Συνέλευση της 18ης Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Μετά και την κατανομή των θέσεων από την εσωτερική συνεδρίαση των οργάνων η σύνθεση των νέων οργάνων για τη διετία 2013-2015 έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Παπαλάμπρου Ανδρέας – πρόεδρος
Στεργίου Θεόφιλος – αντιπρόεδρος
Δημόπουλος Γιώργος – γραμματέας
Μπαλή Νάντια – ταμίας
Αρμάος Βασίλης – μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή
Βερεκέτης Αλέξανδρος – πρόεδρος
Ζαφειρόπουλος Βασίλειος – μέλος
Μπάστας Νικόλαος – μέλος