Την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση του «Ωρίωνα». Το πρόγραμμα της Τετάρτη θα περιλαμβάνει τηλεδιάλεξη με τίτλο: “Achieving gravitational wave astronomy in space”, από τον “William Joseph Weber, Assistant Professor of Physics, Università degli studi di Trento”. Θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα σε απευθείας σύνθεση μέσω ίντερνετ με Ιταλία, ωστόσο η αγγλική γλώσσα να μην αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για όποιον θα ήθελε να παρακολουθήσει την τηλεδιάλεξη μιας και στο τέλος αυτής θα γίνει μια μικρή περίληψη των όσων θα αναφερθούν. Μετά την τηλεδιάλεξη θα ακολουθήσει συνάντηση μελών για τις τελευταίες λεπτομέρειες για την προετοιμασία της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί 9-22 Μαΐου στον χώρο: «Αγορά Αργύρη». Χώρος της εκδήλωσης είναι το Εργαστήριο Αστρονομίας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών, όπισθεν της πρυτανείας. Προσοχή στην ώρα της εκδήλωσης 19:00!!