Αγαπητά Μέλη του Ωρίωνα,

Σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 8.00 μ.μ. ακριβώς, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση (ΓΣ) με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) της εταιρείας μας.

Δικαίωμα εκλογής και ψήφου στα όργανα που διοικούν το σωματείο έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη (άρθρο 5 καταστατικού), τα οποία έχουν εγγραφεί έως τις 2/12/2009. Για αυτό παρακαλούνται τα μέλη μας να τακτοποιήσουν τις όποιες εκκρεμότητες με τη συνδρομή τους για να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να πληρωθεί και την ημέρα των εκλογών.

Για να γίνουν εκλογές πρέπει να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία το 50% + 1 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών (άρθρο 8 καταστατικού). Για αυτό παρακαλείσθε όλοι να δώσετε το παρών στη συνέλευση.

Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ ή την ΕΕ μπορεί να το γνωστοποιήσει στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνικά στο 6947702881. Υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν και την ημέρα των εκλογών.  Η ΓΣ εκλέγει πέντε μέλη για το ΔΣ καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη, ενώ για την ΕΕ εκλέγονται τρία μέλη καθώς και ένα αναπληρωματικό.

Η Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Εργαστήριο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 2ο όροφο του κτιρίου Β, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Πρυτανεία.

Σημειώσεις:
-Δεν μπορεί κάποιος να ψηφίσει με την εξουσιοδότηση αντιπροσώπου, στις εκλογές ψηφίζουν μόνο τα παρόντα, στη Γενική Συνέλευση, μέλη.
-Για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του Συλλόγου, τις αρμοδιότητες των ΔΣ, ΕΕ και ΓΣ, και τις εκλογές δείτε το καταστατικό της εταιρείας:
https://www.orionas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=89

Με Τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο