Ο Ωρίων πραγματοποιεί πλήθος άλλων εκδηλώσεων. Μερικές από αυτές είναι:

– Συνεργασίες και παρουσιάσεις σε σχολεία

-Θερινά Σχολεία

-Αστροπάρτυ

-Ομιλίες σε άλλους συλλόγους ή οργανισμούς

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο αρχείο δραστηριοτήτων του Ωρίωνα