Σήμερα Δευτέρα 29/10 το περιοδικό TRIP που διανέμεται δωρεάν με την Πελοπόννησο έχει αφιέρωμα στον Ωρίωνα!