Σας ενημερώνουμε πως η δεύτερη φάση του διαγωνισμού αστρονομίας «AΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», θα πραγματοποιηθεί στις 5/2/11 ημέρα Σάββατο, ώρα 9:00 και στα σχολεία που έχουν οριστεί από το υπουργείο ως εξεταστικά κέντρα. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στο www.astronomos.gr.