Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 20:15 θα διεξαχθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου που θα περιλαμβάνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Παρακαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου να δώσουν το παρόν στη σημαντική αυτή διαδικασία για το σύλλογο. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές αυτές έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου. Οι τυχόν ταμειακές εκκρεμότητες μελών μπορούν να τακτοποιηθούν και την ημέρα της Γ.Σ. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία μπορεί να βρει κανείς και στο καταστατικό του συλλόγου. Χώρος τέλεσης της Γ.Σ. είναι το εργαστήριο αστρονομίας, στο δεύτερο όροφο του Κτιρίου Β (Κτίριο Μηχανικών Η/Υ), όπισθεν της πρυτανείας.