Ανακοιώθηκε το πρόγραμμα παρατηρήσεων του Ωρίωνα για την Άνοιξη. Μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους παρατήρησης.