Ο Ωρίων εκδίδει από το 2003 ένα ετήσιο αστρονομικό ημερολόγιο.

Επίσης, από τον Οκτώβριο του 2005 εκδίδει ένα διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο.