Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη ομιλία του Ωρίωνα, με θέμα: Ταξίδια στο ηλιακό σύστημα.

Το θέμα θα αναπτύξει ο φοιτητής του τμήματος Φυσικής Λιοδάκης Γιάννης.

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8:15 ενώ εφόσον ο καιρός το επιτρέψει θα γίνει και αστρονομική παρατήρηση με τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Χώρος διεξαγωγής είναι η έδρα του συλλόγου στο εργαστήριο αστρονομίας