Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ωρίωνα,

Σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2007 διεξήχθη, όπως ήταν προγραμματισμένο, η Γενική Συνέλευση με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Ωρίωνα, για την περίοδο 2007-2009. Ψήφισαν 33 μέλη της Εταιρείας.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

1. Ματθαίου Αλέξιος, 27 ψήφους
2. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, 25 ψήφους
2. Κουλουμβάκος Αθανάσιος, 25 ψήφους
4. Νιφαδοπούλου Μαρία-Ταϋγέτη-Διονυσία, 17 ψήφους
5. Χρυσόπουλος Ιωακείμ, 14 ψήφους
6. Λιοδάκης Ιωάννης, 11 ψήφους
7. Μπακώσης Μιχαήλ, 10 ψήφους
8. Μπαλή Κωνσταντίνα, 9 ψήφους
9. Μόσχοβος Κωνσταντίνος, 8 ψήφους

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι πέντε πρώτοι εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι δύο επόμενοι ως αναπληρωματικά μέλη.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:

1. Αντωνόπουλος Παναγιώτης, 27
2. Νικολουδάκης Νικόλαος, 26 ψήφοι
3. Κατσουλάκου Ελένη, 22 ψήφοι
4. Κόνδης Δημήτριος, 7 ψήφους

Οι τρεις πρώτοι εκλέγονται ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας και ο τέταρτος ως αναπληρωματικό μέλος.

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Στην πρώτη του συνεδρίαση και το αργότερο σε επτά (7) ημέρες απ’ την εκλογή του, το ΔΣ θα εκλέξει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλέξει τον Πρόεδρο της.

Με τιμή,
Η Εφορευτική Επιτροπή