Μια εξερεύνηση στα πολύπλοκα μονοπάτια του εγκεφάλου. Αναφορά στην πολύπλοκη δομή και λειτουργία του προσεγγίζοντας θέματα
όπως: πλαστικότητα, νευροεκφύλιση, μνήμη-μάθηση, επιβράβευση-τιμωρία, εθισμός, συναισθήματα και ενσυναίσθηση, νευροηθική κ.α..
Σκηνοθετούμε τη ζωή μας αναπολώντας το παρελθόν, ζώντας το παρόν, σχεδιάζοντας το μέλλον.

Ομιλήτρια: Μαργαρίτη Μαριγούλα. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών