Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2015-2017, απαρτίζουν οι:

  • Αλέξανδρος Βερεκέτης (πρόεδρος)
  • Βασίλης Αρμάος (μέλος)
  • Άγγελος Δαλαβούρας (μέλος)