Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Μαρτίου 2024 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Βάιος Καραστάθης
Γραμματέας: Αργύρης Δρίβας
Ταμίας: Γιώργος Παναγιώτου
Μέλος: Άγγελος Δαλαβούρας

Το συμβούλιο αυτό αποτελεί το δωδέκατο στην ιστορία του συλλόγου. Πληροφορίες για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στην ιστορία του Ωρίωνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2024-2026, απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτης
Μέλος: Νίκος Τσούλος
Μέλος: Ζέττα Μαλαταρά