Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 12ης Φεβρουαρίου 2020 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτης
Γραμματέας: Γιώργος Παναγιώτου
Ταμίας: Βάιος Καραστάθης
Μέλος: Αργύρης Δρίβας

Το συμβούλιο αυτό αποτελεί το δέκατο στην ιστορία του συλλόγου. Πληροφορίες για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στην ιστορία του Ωρίωνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2020-2022, απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Νάντια Μπαλή
Μέλος: Άγγελος Δαλαβούρας
Μέλος: Ανδρέας Συμεωνίδης