Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2017 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτης
Γραμματέας: Σπύρος Αντωνόπουλος
Ταμίας: Νάντια Μπαλή
Μέλος: Θεόφιλος Στεργίου

Το συμβούλιο αυτό αποτελεί το ένατο στην ιστορία του συλλόγου. Πληροφορίες για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στην ιστορία του Ωρίωνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2017-2019, απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Γιώργος Δημόπουλος
Μέλος: Πάνος Καρούτσος
Μέλος: Νίκος Μπάστας