Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 16ης Μαρτίου 2022 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαλάμπρου
Αντιπρόεδρος: Αργύρης Δρίβας
Γραμματέας: Διονύσης Γάκης
Ταμίας: Νίκος Τσούλος
Μέλος – Υπεύθυνος εξορμήσεων: Γιώργος Παναγιώτου

Το συμβούλιο αυτό αποτελεί το ενδέκατο στην ιστορία του συλλόγου. Πληροφορίες για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στην ιστορία του Ωρίωνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2022-2024, απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτης
Μέλος: Άγγελος Δαλαβούρας
Μέλος: Νάντια Μπαλή