Ο Ωρίων ενημερώνει το κοινό για αστρονομία, αστροπαρατήρηση και αστροφωτογραφία στη “Βραδιά Ερευνητή 2017”.