Τίτλος: «Ερασιτεχνική Αστρονομία και Ημερολόγια»

Ημερομηνία-Χώρος: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2002-Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα

  • 11.15 Χαιρετισμοί: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων, κ. Γ. Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, κ. Β. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Παρ/τος Ένωσης Φυσικών Αχαΐας, κ. Γ. Μπροδήμας, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Φυσικής, Α. Καραβασίλης
  • 12.00 Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Αντωνακόπουλου με θέμα: «Ιστορική αναδρομή των ημερολογίων και η άποψη της αστρονομίας»
  • 13.00 Σύντομη ενημέρωση των πεπραγμένων της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων» από το Γραμματέα της κ. Κων/νο Γουργουλιάτο.
  • 13.15 Ομιλία του Προέδρου της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων» και Επίκ. Καθηγητή Τμ. Φυσικής κ. Β. Ζαφειρόπουλο με θέμα: «Χάρτες του ουρανού – Αστρονομικό Ημερολόγιο 2003».
  • 14.00 Διανομή 20 πλαστικοποιημένων posters και 3 ημερολογίων 2003 με κλήρωση στα άτομα που παρακολούθησαν την εκδήλωση.