Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Δεκεμβρίου 2015 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Παπαλάμπρου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Θεόφιλος
Γραμματέας: Δημόπουλος Γιώργος
Ταμίας: Μπαλή Νάντια
Μέλος: Αντωνόπουλος Σπύρος

Το συμβούλιο αυτό αποτελεί το όγδοο στην ιστορία του συλλόγου. Πληροφορίες για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στην ιστορία του Ωρίωνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ελεγκτική Επιτροπή

Εκτός από το Δ.Σ. το καταστατικό του Ωρίωνα προβλέπει και την ύπαρξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να ασκεί έλεγχο στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως εξελέγη στις τελευταίες εκλογές για τη διετία 2015-2017, απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βερεκέτη
Μέλος: Βασίλης Αρμάος
Μέλος: Άγγελος Δαλαβούρας